Lovišta

Državno lovište VIII-25 „UČKA“

Lovačko društvo Kobac 1960 Lovran temeljem Ugovora zaključenim sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog gospodarstva gospodari državnim VIII-25 „Učka“ u kojem obitava kao glavna divljač srna obična i divlja svinja te ostala sitna divljač.

Kao sporedna divljač koja se lovi pojavljuje se jelen obični. Temeljem Ugovora društvo raspolaže sa  4.697 ha  ukupne površine.